Andreja Veselica, dr.med.

 

Andreja Veselica, dr.med.

Andreja Veselica, dr.med.

Andreja Veselica dr.med, specialist oftalmolog kirurg, rojena 8.2.1983. Medicino je študirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2008 študij tudi uspešno s pohvalo zaključila. Specializacijo iz oftalmologije je opravljala med letoma 2009 in 2014 na Očesni kliniki v Ljubljani, kjer je za časa specializacije pod mentorstvom uveljavljenih speciaistov usvojila kirurške tehnike in zananje na področju sprednjega očesnega segmenta. Maja 2013 je v Parizu opravila evropski specialistčni izpit iz oftalmologije in pridobila mednarodno priznan naziv FEBO ( Felllow of the European Board of Ophthalmogy). V času specializacij se je izobraževala na mednarodno priznani šolah in centrih, Stanford University v Združenih državah Amerike in Moorfields Eye Hospital v Londonu ter aktivno sodelovala na štvilnih domačih in mednarodnih kongresih.

Od leta 2009 do 2017 je bila predstavnica evropskega združenja mladih oftalmologovo SOE ( European Socity of Ophthalmology) za Slovenijo. Aktvno se udeležuje medarodnih kirurških praktičnih tečajih, ter predava na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih.

Leave a Reply