Pregled

Pri glavkomu je pregled bistvenega pomena, saj glavkom ne povzroča nobenih težav in ga brez usmerjenega pregleda ne moremo ugotoviti.

glakomski pregledi in obravnava

Glavkom je bolezen, ki ne boli in je ne sami ne moremo zaznati dovolj hitro zato je pri glavkomu bistveni preventivni pregled, ki se ga opravi po 40 letu starosti oziroma pri družinah z zannim glavkomom pri svojcih še prej. Na glavkomskem pregledu ugotavljamo ustreznost terapije, ki jo že prejemate ali pa ugotavljamo ali glavkom sploh imate oziramo v kakšnem stadiju je vaš glavkom. O stanju glavkoma se odločamo na osnovi preiskav in očesnega statusa. Osnovne glavkomske preiskave pri nas so merjenje očesnega pritiska, merjenje debeline roženice in korigiranje izmerjenega očesnega pritiska glede na debilino roženice, pregled pod biomikroskopom, pregled ozadja običajno pri široki zenici , OCT preiskava papile , OCT preiskava mrežnice, vidno polje po potrebi še HRT3 preiskava. Tak pregled običajno traja okoli 1 ure. Po pregledu, ,kjer je bila širjena zenica ,  je vid meglen zaradi široke zenice, kar pomeni da po pregledu ne smemo upravljati z motornimi vozili, saj je vid preslab, vsaj 3 do 4 ure. Po tem času se zenica sama zoži in vid se povrne. Zato za tak pregled svetujemo ali da pridete na pregled s javnimi prevoznimi sredstvi ali v spremstvu nekoga, ki vas bo z avtom odpeljal domov.

 

HRT 3 – HEIDELBERG RETINA TOMOGRAPH 3 – NOVA APARATURA ZA PREGLEDOVANJE GLAVKOMSKIH PACIENTOV, MAKULE IN ROŽENICE

Izredno izpopolnjena aparatura za pregledovanje glavkomskih pacientov, pregledovanje mrežnice v predelu makule in pregledovanje roženice je aparat HRT 3 – Heidelberg Retina Tomograph 3. Aparatura omogoča preiskovanje pacientov s tremi moduli. S pomočjo laseske skenirajoče oftalmoskopije s pacientu prijazno preiskavo nekontaktno pri ozki zenici v relativno kratkem času pridobimo številne podatke.

slika1

 

slika2

 GLAVKOMSKI MODUL

Diagnoza glavkoma se v klinični praksi tradicionalno opira na vrednosti IOP(intraokularni pritisk), vidnega polja in subjektivne ocene papile vidnega živca. Te preiskave imajo   omejitve:

IOP

 • velika variabilnost  med zdravim in glavkomskim
 • vpliv debeline roženice na natančnost meritve
 • IOP fluktuacije
 • veliko glavkomskih pacientov ima normalni IOP

Vidno polje

 • slaba senzitivnost za zgodnjo detekcijo
 • visoka variabilnost
 • po OHTS poročilu kar 86 % abnormalnosti vidnega polja niso ponovljive  na ponovitvenem testiranju
 • subjektivna metoda

Subjektivna ocena optičnega diska

 • različna ocena celo med glavkomskimi experti
 • prezrta progresija v 50% pri expertih
 • vzame veliko časa
 • subjektivna ocena

HRT3 je dokazano boljša metoda kot pregledovanje celo  samih največjih strokovnjakov, saj omogoča popolno objektivno analizo celotne papile vidnega živca vključno z RNFL (retinal nerve fibre layer) in podaja statistično analizo glavkomske progresije.

slika3Zgodnja detekcija

OHTS  študija (Ocular Hypertension Treatment Study) , longitudinalna multicentrična študija, je pokazala da se pri 55 % glavkomskih pacientov najprej opazijo spremembe na papili vidnega živca, pri 35% pa je prvi znak sprememba v vidnem polju. HRT3 omogoča kvantitativno analizo vseh anatomsko pomemebnih struktur: cup( C/D razmerje, obliko, asimertijo), nevroretinski obroč (področje in volumen, asimertijo) in RNFL (debelino, asimetrijo, visoko variabilnost konture). S pomočjo najvišje stopnje resolucije kot jo premore katerikoli aparatura za diagnosticiranje glavkoma, HRT3 omogoča zbiranje podatkov za detekcijo in spremljanje glavkoma. Te stereometrične parametre primerja z etično specifično podatkovno bazo.

Prvi pregled s HRT3- ugotavljanje rizika za glavkom
Moženi sta dve metodi, ki uporabljata različna pristopa analize
Moorfilds Regression Analysis (MRA)
Ta Metoda temelji na znanju o fiziološkem odnosu med  velikostjo nevroretinskega  obroča, možnostjo zmanjšanja le tega z leti, in poznavanjem glavkomskega  procesa. S pomočjo dvo dimenzionalne analize rim/ disk področja in upoštevanju velikosti papile in let pacienta oko klasificira v visoko ali nisko rizično za glavkom v 6 sektorjih.
GPS (Glaukoma Probability Score)
S pomočjo umetne inteligence se upošteva 3 D analiza oblike papile vidnega živca, s pomočjo hkratnega merjenja papile in  peripapilarne retine. Oblikuje se sofisticiran model, ki upošteva velikost, globino exkavacije, strmino obročka, horizontalno in vertikalno peripapilarno RNFL kurvaturo.  Rezultati se primerjajo z veliko podatkovno bazo zdravih in zgodnjih glavkomskih pacientov.

slika4

OHTS študija je dokazala, da HRT3 lahko ugotovi zgodnje stadije glavkoma mnogo prej predno vidno polje postane abnormalno ali klinično ocenimo papile vidnega živca kot glavkomsko spremenjeno.

V to študijo so bili vključeni pacienti z visokim IOP in normalnim vidnim poljem ter normalno papilo vidnega živca po oceni strokovnjakov s pomočjo stereo fotografij. Dakazali so,  da  večina meritev s HRT3 lahko napove (signifikantno), s pomočjo prve preiskave, kateri pacienti z očesno hipertenzijo bodo prešli v glavkom v prihodnjih letih, in kateri ne.

Znaki strukturnih glavkomskih sprememb na papili so bili ugotovljeni do 8 let prej predno je prišlo do sprememb v vidnem polju ali do sprememb na papili vidnega živca po oceni strokovnjakov s pomočjo stereo fotografij.

Pozitivni HRT rezultat je predstavljal 5x večji rizik za razvoj POAG ( debelina roženice za 40 mikromm tanjša kot običajna 580 predstavlja 2x večji rizik,IOP višji za 5 mm Hg od povprečnega 25 mm Hg pa le 1.5x večji rizik).

Kar 40 % pacientov z abnormalnih HRT 3 bazičnim testom po MRA klasifikaciji, je razvilo glavkom v 8 letih. 93 % pacientov z narmalno prvo preiskavo na HRT 3 testu, ni razvilo glavkoma v celotnem času sledenja.

V klinični praksi je tako izrednega pomena indentifikacija pacientov z niskim rizikom za razvoj glavkoma, saj jih je večina v skupini pacientov z očesno hipertenzijo.

Analiza pomembne spremembe s časom- napredovanje glavkoma in spremljanje bolezni

Pri rizičnih pacientih nam progresivne okvare RNFL omogočajo postavitve diagnoze glavkoma. Pri že napredovali bolezni pa s spremljanjem progresije ugotavljamo uspešnost in ustreznost terapije. AGIS -vodilna skupina glavkomskih specialistov, je to metodo predlagala za novi zlati standard pri delu z glavkomskimi pacienti. S pomočjo HRT 3 merimo resnične strukturne spremembe na papili , RNFL in nevroretinskem obroču. Analiza topografskih sprememb je z HRT3 objektivna metoda za ugotavljanje različnih variant v strukturni spremebi papile in peripapilarni RNFL. S pomočjo dobre statistične metode  (TCA- Topographic Change Analysis) se prave strukturne spremembe ločijo od splošne variabilnosti.

3D topografske meritve s pomočjo HRT 3 so se izkazale za zelo natančne in ponovljive v longitudinalnih študijah. Pokažejo zelo zgodnje strukturne spremembe povezane z glavkomom, celo kadar funkcionalni testi, kot vidno polje, ostanejo stabilni. Najnovejše študije poročajo, da se glavkomske spremembe diska ugotovljene z HRT 3, ugotavljajo pogosteje in do 5 let prej, kot spremembe v vidnem polju.

slika5

ROŽENIČNI MODUL

Roženični modul se uporablja za izredno natančno diagnostiko roženice in predstavlja metodo natančne histološke slike roženice pri pacientu in ne kot patohistološki preparat.

RETINA  MODUL- PREISKAVA MAKULE

slika6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>