OCT preiskave mrežnice in roženice

OCT (optična koherentna tomografija) je najsodobnejša tehnologija za pregled mrežnice in roženice. Preiskave so brez direktnega stika z očesom, posname se tridimenzionalno sliko očesnih struktur. Na slikah se lepo in natančno pokažejo bolezenske spremembe.

Pregled z OCT aparatom je pomemben predvsem pri diagnostiki in zdravljenju bolezni mrežnice in roženice. Posamezni sloji očesa so prikazani v prerezu z ločljivostjo nekaj mikrometrov, to je skoraj primerljivo s histološkim prerezom tkiva. Aparat v kratkem času naredi več tisoč prerezov, sestavi 3D sliko, izračuna debelino posameznih slojev mrežnice in prostornino bolezenskih sprememb. OCT je kombiniran z visoko resolucijsko klasično kamero za fotografiranje očesnega ozadja. Preiskava traja nekaj minut, širjenje zenic ponavadi ni potrebno. Posnetke hranimo zaradi spremljanja bolezni.

Dodaj odgovor